Make your own free website on Tripod.com

MISI DAN VISI SEKOLAH

MISI SEKOLAH

MENDIDIK DAN MELAHIRKAN PELAJAR YANG CEMERLANG DI BIDANG

AKADEMIK DAN SAHSIAH SELARAS DENGAN WAWASAN NEGARA.

MEMBENTUK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINKU AMPUAN DURAH

MENJADI SEBUAH INSTITUSI PENDIDIKAN YANG SANGAT TINGGI

KEBERKESANANNYA.

DEFINISI SEKOLAH BERKESAN

Sekolah-sekolah yang berkesan itu mempamerkan ciri-ciri berikut :

disiplin pelajar yang tinggi
peratus penyertaan pelajar yang tinggi dalam aktiviti ko-kurikulum
iklim sekolah yang baik
penekanan kepada pelakuan yang baik dan pencapaian akademik yang tinggi
kehadiran guru dan pelajar yang tinggi
perhatian berat kepada masa pembelajaran
guru yang cekap
mendapat sokongan masyarakat

Kajian Keberkesanan Sekolah oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan (1989) mendapati bahawa sekolah-sekolah yang berkesan itu mempunyai profil berikut :

  1. Kepimpinan yang tegas tetapi cekap
  2. Penekanan kepada pencapaian akademik dan kelakuan pelajar yang baik
  3. Harapan yang tinggi ( biasanya pencapaian akademik)
  4. Penyeliaan yang rapi
  5. Perhubungan Pengetua –Guru yang baik
  6. Pencapaian dan usahaguru-guru dihargai
  7. Guru-guru merasa bangga mengajar
  8. Pelajar-pelajar merasa bangga menjadi sebahagian daripada sekolah
  9. Kemudahan-kemudahan fizikal yang baik.

VISI

* MENCAPAI PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA

* MELAHIRKAN INSAN YANG CEMERLANG DARI SEGI JASMANI, EMOSI,

ROHANI DAN INTELEK.

Objektif Sekolah

MATLAMAT

MELAHIRKAN PELAJAR-PELAJAR YANG MEMPUNYAI

* KECEMERLANGAN AKADEMIK

* KESEIMBANGAN SAHSIAH

* KECINTAAN DAN KESETIAAN KEPADA NEGARA

* KERELAAN MENYUMBANGKAN DAN BERKORBAN

Menggemblengguna segala tenaga dan fikiran guru-guru untuk merancang dan melaksana

program dan aktiviti ke arah peningkatan prestasi akademik, ko-kurikulum dan disiplin

pelajar-pelajar.